KRS 0000114888 

tel.: 42 716 11 66 fax: 42 716 36 72 

Akcja ZIMA 2019/2020

Akcja Zima 2019 2020Zarządzeniem nr 288/VII/2016 Prezydent Miasta Zgierza z dnia 27 października 2016 r. powołał Miejski Zespół Koordynacyjny do spraw Zimy ("Akcja Zima") na terenie Gminy Miasto Zgierz w tym:
 
ZESPÓŁ DS. SIECI CIEPLNEJ
PEC Zgierz Sp. z o.o. który:
  • analizuje potrzeby i określa warunki utrzymania zimowego infrastruktury drogowej w kontekście sieci ciepłowniczej;
  • sprawuje nadzór w zakresie sieci cieplnej;
  • informuje Członków Zespołu ds. bezpieczeństwa na drogach; o sytuacji w Gminie Miasto Zgierz w zakresie awarii sieci cieplnej, które mogą mieć wpływ na stan nawierzchni w okresie zimowym;
  • w przypadku zaistnienia zagrożenia w funkcjonowaniu infrastruktury miejskiej niezwłocznie powiadamia Członków Zespołu ds. bezpieczeństwa na drogach;
  • koordynuje działania interwencyjne w przypadku zdarzeń lub zagrożeń.
Awarie sieci cieplnej powinny być kierowane:
tel. 600-200-578
 
W przypadku braku kontaktu zgłoszenia w godzinach pracy w dni robocze od 8:00 do 16:00 powinny być kierowane
tel. 42 716-11-66 lub
w dni wolne od pracy tel. 504-198-076