KRS 0000114888 

tel.: 42 716 11 66 fax: 42 716 36 72 

Firma

Misją Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Zgierzu jest podniesienie standardów jakościowych, bezpieczeństwa i niezawodności dostaw ciepła na terenie miasta Zgierza.

Nasz wizja, to rozwój ciepłownictwa systemowego na obszarze miasta Zgierza. Realizujemy Program Uciepłowienia Miasta Zgierza. Spółka prowadzi przedsięwzięcia inwestycyjne polegające na uciepłowieniu centrum miasta Zgierza, poprawie bezpieczeństwa dostaw ciepła mieszkańcom oraz zmniejszenia niskiej emisji spalin w centrum miasta z pieców lokalnych.
 
Przedsięwzięcia inwestycyjne rozwojowe polegają na:
- Budowie pierścienia ciepłowniczego opinającego centrum miasta,
- Przyłączaniu nowych odbiorców ciepła.

Inwestycje modernizacyjno - odtworzeniowe polegają na wymianie sieci kanałowych na preizolowane oraz poprawie efektywności przesyłu ciepła.

Właściciele Spółki:
- PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie
 
Zarząd Spółki:
Prezes Zarządu - Krzysztof Łebedowski
Członek Zarządu - Wojciech Portacha
 
Rada Nadzorcza Spółki:
Przewodniczą…cy Rady Nadzorczej - Adam Zwada
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Konrad Rosiński
Sekretarz Rady Nadzorczej - Anna Katarzyna Socha
Członek Rady Nadzorczej - Artur Juszczak