KRS 0000114888 

tel.: 42 716 11 66 fax: 42 716 36 72 

Plan połączenia PGE Energia Ciepła S.A. z PEC Zgierz Sp. z o.o.

Plan Połączenia Spółek PGE Energia Ciepła S.A. i Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Niniejszy plan połączenia („Plan” lub „Plan Połączenia”) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 492 § 1 pkt.1, art. 498 oraz art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, ze zm. dalej: „KSH”) w dniu 18 sierpnia 2021 r. pomiędzy: PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie (00-120), przy ul. Złotej 59, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000013479, NIP: 6420000642, kapitał zakładowy: 2.501.281.240 zł opłacony w całości, a Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej sp. z o.o., z siedzibą w Zgierzu (95-100), przy ul. Księdza Szczepana Rembowskiego 22, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000114888, NIP: 7320000583, kapitał zakładowy: 14.968.000,00 zł.

Załączniki:
PlikOpis
Pobierz plik (Plan_polaczenia_pgeec_z_pec.pdf)Plan połączenia SpółekPlan połączenia PGE Ec S.A. z PEC Zgierz Sp. z o.o.
Pobierz plik (Zalacznik_1.pdf)Załącznik 1Załącznik Nr 1
Pobierz plik (Zalacznik_2.pdf)Załącznik 2Załącznik Nr 2
Pobierz plik (Zalacznik_3.pdf)Załącznik 3Załącznik Nr 3
Pobierz plik (Zalacznik_4.pdf)Załącznik 4Załącznik Nr 4
Pobierz plik (Zalacznik_5.pdf)Załącznik 5Załącznik Nr 5